OM JØRN: Jørn er født i 1977 og kommer fra Nesodden. Flyttet til Bergen etter avsluttet befalskole i Horten og begynte på Sjøkrigsskolen (i 1999) på linje for ekektronikk og våpen. Jobbet de siste årene som tekniker på ubåt -med base på Haakonsvern

Han vokste opp med familiens Mixer og begynnte tidlig med jolleseiling. Startet med optimist og gikk videre til E-jolle da optimisten ble for liten (seilte for Nesodden seilforening). Sluttet med jolleseiling da han begynte i forsvaret. I Bergen seilte han som mannskap på IMX 38 og storseiltrimmer på IMX 40. På Sjøkrigsskolen seilte Jørn i tillegg som rormann på skolens X-99'er.

OM ELI: Eli ble født i 1975, og kommer fra Justøya utenfor Lillesand. Utdannet radiograf ved Høgskolen i Bergen. Har i tillegg grad cand. scient i biologi (human og eksperimentell fysiologi) fra Universitetet i Bergen. Har de siste årene jobbet som høgskolelektor ved institutt for radiograf (heltid), og som radiograf ved Bergen Legevakt (deltid).

Hun har seilerfaring (regatta) fra joller og større båter. Seilte optimist og E-jolle for Søgne seilforening. Har i Bergen seilt som mannskap og storseiltrimmer på bl.a. X-362 Sport og IMX-40........

OM TURSEILING: Vi har altså begge trukket i et par skjøter og trimmet noen seil tidligere, men vi har liten erfaring med turseiling. Vi gleder oss til å lære av de utfordringer vi vil møte knyttet til det å leve ombord og seile langt.

 

Eli og Jørn